🍁پس از مرگِ انسان

قلب: ۵ دقیقه

مغز: ۲۰ دقیقه

پوست: ۲ روز 

و استخوان تنها ۳۰ روز 

سالم می مانند

اما کردار نیک تا ابد باقی می ماند


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham