🕌 گفتم خدایا:

 همنشینم باش

گفت من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند! 

گفتم چه آسان به دست می آیی ؟؟!! 

«گفت پس آسان از دستم نده!»

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham