💠 صد نامه فرستادم!!!

صد راه نشان دادم

یا راه نمی‌دانی یا نامه نمی‌خوانی...🌏🥀


📚مولوی 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham