💠به خدا گفتم : بیا جهان را قسمت کنیم ،

آسمون واسه من ابراش واسه تو

دریا مال من موجش واسه تو

ماه مال من خورشید مال تو

خدا خندید و گفت: بندگی کن

همه دنیا مال تو...

من هم مال تو🌺🦋

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham