هیچ آرایشی 

شخصیت زشت را  نمی پوشاند !


📚دکتر الهی قمشه ای

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham