🚂قطاری که از ریل خارج شده

 ممکنه  آزاد باشه

 اما راه به جایی نخواهد برد!

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham