🍎آیا هیچ درباره آنچه کشت می‏کنید اندیشیده‏ اید؟🥝

🍒آیا شما آن را می‏رویانید، یا ما می‏رویانیم؟🍇

        

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham