▫️مطمئن ترین اصل 

در طول زندگی خودسازی است 

نه اصلاح دیگران

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham