📌درس ها تو زندگی

 اینقد تکرار میشن

 تا وقتی که آموخته بشن .


Lessons in life will be repeated until they are learned.


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham