🍁می رسد روزی که بی هم می شویم 

یک به یک از جمع هم کم میشویم 

می رسد روزی که ما در خاطرات 

موجب خندیدن و غم می شویم 

گاه گاهی یادِ ما کن عزیز 

📌می رسد روزی که بی هم می شویم

توجه

سایت پیغام جهت حمایت از پیامرسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیامرسان‌ خارجی و عدم پاسخگویی تلگرام به مشکلات کاربران ایرانی

از این تاریخ  به بعد، پیغام (peygham.com)  ارتباطی فعالیت خود در تلگرام را قطع و در پیامرسان‌های سروش و ایتا 

 .ادامه خواهد داد و مسئولیتی در قبال حذف آدرس کانال تلگرامی و ثبت آن توسط افراد دیگر نخواهد داشت.

👌کانال ما در پیام رسان ایتا:👌کانال ما در پیام رسان سروش: