📌اندکی تفکر


به رییس شرکتمون گفتم:

"ماشین جدیدتون مبارک، خیلی قشنگه "

رییس هم گفت:


"اگه  بیشتر کار کنی و کیفیت کار کردن و افزایش بدی،

 بهت قول میدم 

سال دیگه یکی بهترش رو می‌خرم! "

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham