💚 تو

هر کاری که بکنی خوب یا بد،

 مردم 

یه چیز منفی دارن که راجع بهت بگن.

“Whatever you do, good or bad

 people will always have something

 negative to say”

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham