🍁 الهی!

دیدار تو است حاجت من و

نعمت جوارت مطلوب من...


📚مناجات خمس عشر

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham

ما را در تلگرام دنبال کنید!    @Peygham