✨🔸این قافله عمر عجب میگذرد

دریاب دمی که با طرب میگذرد


📚خیام

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham