💠الهی !

گل بهشت در چشم عارفان خار است و 

جوینده تو را با بهشت چه کار است؟


📚خواجه عبدالله انصاری

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham