✨خدای من!

نمیدانم گاهی کجای دنیا گم ات میکنم، 

در وسوسه های نفس ام و...

مثل کودکی که در بازاردستان مادرش را رها کرده به تماشای عروسکی مشغول است

بعد میبیندمادرش نیست و 

هیچ عروسکی او راخوشحال نمیکند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham