رسولُ اللهِ "صلى اللهُ علیهِ و سلم:

 

هیچ عرب را بر عجم ، و هیچ عجم را بر عرب و هیچ سفید را بر سیاه و هیچ سیاه را بر سفید برترى نیست مگر به 👈🏿تقوا .

میزان الحکمه ، ح 22396

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham