💠إلهی، عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد؟


📚علامه حسن زاده آملی

@Peygham 🕊