✨مرغ باغ ملکوتم نِیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

📚مولوی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham