🕊 نامه عاشقانه خداوند


مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَى

your lord did not abandon you nor did he forget

پروردگارت نه رهایت کرده نه تو را فراموش کرده است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham