🔸معجزه ی بنده این است که خدا را پیدا کند 


📚آیت الله فروغی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham