📌نه ثروت تا کنون زاییده مردی

📌نه قصرو کاخ درمان کرده دردی

📌برو انسانیت را مشتری باش

⚖️ قضاوت میشوی با آنچه کردی.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham