🌷وقتی تنها هستیم

مراقب افکار خود


🌷وقتی با خانواده هستیم

مراقب اخلاق خود


🌷و زمانی که در جامعه هستیم

مراقب زبان خود


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham