🍁حقیقتی تلخ

ما با پولی که به سختی بدست میاریم

 چیزهایی  میخریم که بهشون نیازی  نداریم

 تا آدم هایی رو تحت تاثیر قرار بدیم که 

📌« از اونها خوشمون نمیاد.»👌

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham