شخصی به مرحوم علامـه طباطبایی گفت :

یک ریاضتی برای پیشرفت معنوی به من بفرمایید.


علامه فرمودند : 

بهترین ریاضت برای شما

📌 خوش اخلاقی با خانواده است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham