📌در دنیا به اندازه ایرانی‌ها از 

اخلاق و معنویت و انسانیت 

صحبت نمی‌کنند!

 « درعمل چطور؟ »

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham