💠امام علی ( علیه السلام)

«لا تقل مالا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم »


⭕️نه تنها چیزی که علم نداری، بازگو مکن بلکه 

همه آنچه را که می دانی را نیز مگو.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham