🍁یادت باشه

 همیشه خودتو 

بنداز،  تا بگیرنت

اگه خودتو بگیری، میندازنت.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham