🍁وقتی انگلستان، آلمان، آمریکا، ژاپن و

 بعد‌ها برزیل و دیگران را با خود مقایسه می‌کنیم

 درمی‌یابیم که 

کانون توسعه‌یافتگی آن‌ها قانون‌گرایی است.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham