🌸هنرمند هنر خودش را دوست دارد

خدا هم مخلوقش را دوست دارد


همه ی هنرهایی که دار ی

 مال خداست ؛ مال تو نیست .


جوری زندگی کن که 

خدالایکت کنه نه بنده خدا🌸

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham