یک کاغذ سفید را هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد

کسی قاب نمی گیرد برای ماندگاری.

باید حرفی برای گفتن داشت ..

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham