حتی اگه یه فرشته  هم باشی 

بازم یکی پیدا میشه که از

 صدای بال زدنت خوشش نیاد .

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham