🍁این چرخ خیاطی سینگر را ببینید؛همه قطعاتش مارک کارخانه را دارد. می خواهند کوچکترین پیچ هم نشان این کارخانه را داشته باشد. انسان مؤمن هم،همه کارهای بزرگ وکوچکش بایدنشان خدا راداشته باشد

«رجبعلی خیاط»

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham