🍁آدم فقط وقتی گول میخورد که

 صاف نیست

 وگرنه نمیشودکه انسان فرق دروغ با راست رانفهمدچون

 دروغ خیلی طعم وبو و مزه اش با راست فرق میکند

اگرشامه باطنی ما هم سالم باشد

می توانیم تشخیص دهیم.


📚الهی قمشه ای

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham