🌸زندگیت رو

 پر از تجربه کن نه مادیات

کلی داستان 

برای تعریف کردن داشته باش،

نه کلی چیز(مادیات)

 برای نشون دادن🌸

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham