🌾هیچکس در عالم محروم نیست.

کی به کار افتاد و

به راه افتاد و خدا به او نداد؟ 

چه کسی حرکت کرد و خداوند حرکتش را برکت نداد؟ 

دار، دار حرکت است؛ دار ترقی و تعالی است.


#علامه_حسنزاده 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham