🍁خداوند همه چیز را جفت آفرید به جز دهان و قلب

می دانی چرا؟چون باید برای خودت

یه همنفس یه هم زبان

یه هم دل 

پیدا کنی.


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham