با افکار منفی،

 نمیتوانید زندگی مثبتی داشته باشید .


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham