پرستویی که

به فکر مهاجرت است از ویرانی اشیانه نمی ترسد.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham