👆دلیلش؟ 

📌فقر فرهنگی  خطرناک تر از 

فقر اقتصادیست.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham