⛔️ ببخشید چند لحظه ⛔️

📌داشتن اجداد و پیشینیان و مشاهیر، اسمش فرهنگ نیست

بهش میگن تاریخ غنی!


فرهنگ؛ طرز رفتار و برخورد مردم جامعه با همدیگر است....


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham