بدن های ما برای این دنیا ساخته شده و به زودی از بین خواهد رفت 

مشغول کارهای مهم تر بشیم


📚شهید ابراهیم بارگاهی

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham