📌اگه همه «مدل آدمها» تو رو دوست دارند 

 یک جاى کارت غلطه.

If everybody loves you

something is wrong.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham