💠آنچه را که در عالم به ما می دهند 

نه کمتر از قابلیت ماست و نه بیشتر از آن،

بلکه به مقدار قابلیت ماست. 

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham