پیدا کردن نقطه‌ضعف‌های دیگران 

کمی هوش می‌خواهد؛

اما سوءاستفاده نکردن از آن‌ها، مقدار زیادی شعور!


📚والت ویتمن

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham