‏متاهل عزیز

‏هیچ کدوم از اونهایی که همسرت رو باهاشون مقایسه میکنی؛

‏هنوز باهاتون زندگى نکردن تا نقطه ضعفشونو ببینى،

‏همه ازدورقهرمانن،اماقهرمان واقعى کسیه که 

باخوشی وناخوشی،عاشقانه درکنارت زندگی ‌کند.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham