دوستی بامردم دانا،چو‌ «زرین کوزه‌»ایست

بشکند یا نشکند،نتوان بدور انداختش🌹


دوستی بامردم نادان‌،«سفالین‌کوزه»‌ایست

بشکند یا نشکند،باید به دور انداختش.


کانال ما 👇 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham