🌺خداوند عزوجل:

 من نزد گمان بنده مؤمن خویشم،

 اگر گمان او به من نیک باشد مطابق آن گمان با او رفتار می کنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان بد با او رفتار می کنم. » 


📚(اصول کافی،ج2،ص77)

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham