دهانش که بسته بود🐟

کسی نمی توانست صیدش کند، اما...

🎣 دهانش که بسته بود🐟

کسی نمی توانست صیدش کند، اما...


آدمها هم همینطور صید می شوند

-

کانال ما👇

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham