🍁بهترین آدمای زندگی آنهایند

 که وقتی کنارشان بنشینی ،

چایت سرد میشود 

ولی دلت گرم . . .

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham